صفحه نخست » اخبار » دریافت استاندارد کارخانه ای لوله محفظه
دریافت استاندراد کارخانه ای لوله محفظه

 

 

 

 

دریافت استاندارد کارخانه ای لوله محفظه شیرقطع و وصل برای اولین بار در ایران
 
شرکت پاتیل مشهدنوآور با تلاش و پشتکار بخش تحقیق و توسعه وکادر فنی موفق به دریافت اولین استاندارد کارخانه ای لوله محفظه شیرانشعاب گردید.