صفحه نخست » محصولات » بخش آب » حوضچه کنتور » ارتفاع 60 سانتی
حوضچه 60 سانتی

حوضچه با ارتفاع 60 سانتی متر با درب پلیمر و درب چدن


 

شامل بدنه با ارتفاع 40 سانتی متر و کفی 20 سانتی می باشد.