صفحه نخست » محصولات » بخش آب » حوضچه کنتور » ارتفاع 50 سانتی
حوضچه 50سانتی

حوضچه با ارتفاع 50 سانتی متر با درب چدن و درب پلیمر

 

 

حوضچه با ارتفاع 50 سانتی به دو صورت ارائه می شود

 

1.      شامل بدنه با ارتفاع 40 سانتی متر و کفی  10 سانتی
2.      شامل بدنه با ارتفاع 30 سانتی متر(سبک و سنگین) و کفی 20 سانتی