صفحه نخست » محصولات » بخش آب » حوضچه کنتور » ارتفاع 40 سانتی
حوضچه 40سانتی

 

 

حوضچه با ارتفاع 40 سانتی متر درب پلیمر و درب چدن

 

 

حوضچه 40 سانتی به دوصورت ارائه می شود

  

1.      شامل بدنه با ارتفاع 40 سانتی متر و کفی کوتاه 3 سانتی
2.        شامل بدنه با ارتفاع 30 سانتی متر(سبک و سنگین) و کفی 10 سانتی