صفحه نخست » محصولات » بخش فاضلاب » انشعابگیر
Enter Title

 

 

انشعابگیر

 

جزئی ازکیت فاضلاب می باشد که برای اتصال انشعاب فاضلاب به لوله اصلی جهت جلوگیری از افتادن لوله  مشترک به داخل شبکه استفاده می گردد. وثبات  د رمحل اتصال آن باعث عدم چرخش انشعابگیر بر روی لوله گردیده و قابلیت نصب بر روی انواع لوله ها نیز از ویژگی های دیگر آن می باشد