صفحه نخست » محصولات » بخش آب » پایه کنتور
Enter Title

پایه کنتور

مشخصات:

·         تمام پلیمری

·         سایز: 2/1-4/3 -1 اینچ

·         به صورت صاف  و پایه دار ارائه می گردد

ویژگی محصول:

·         جلوگیری از خطای محاسبه کنتور

·         جلوگیری از فرو رفتن  و نسشست کنتور در رطوبت خاک

·         با جابجای آسان د رکفی پلیمری کنتور به صورت دلخواه

انتخاب پایه مطابق با نو ع و سایز کنتور