صفحه نخست » درباره ما » سخن مدیر عامل
سخن مدیر عامل

 

اصالت انسان به اندیشه اوست و اندیشه او سازنده رفتاراوست
ما می دویم و هستی می ماندو زندگی با خاطره هایش
خاطراتی از اندیشه ها و رفتارهای ما
وجه نیک اگر مهربان باشیم و پویا ،سمیع باشیم و آگاه ،سر به زیر و سرسخت ،بخوانیم وتکرار کنیم ،بسازیم و امیدوار باشیم و با ایمان خود
یادگاری بر این بقای خاک نشانیم
تا خاطره ای باشد
شایسته یک انسان

در حدود سی سال پیش ،بهترین خریدار بودیم برای بیگانگان؛ اما چرخ روزگار گردشی واژگون کرد و تاریخ عوض شد ،ایرانی فرصت آنچه را که باید باشد پیدا کرد.
از هر طرف پیرو جوان،دانشمند و دانشجو قد علم کرده و ساختند آنچه راکه باید باشد و ایران را آباد نمودند.
ونشان داده اند که ما ایرانی و از نژاد آریایی هستیم. ما مظهر بهترین تمدن ها بوده و هستیم. ما دیگرخریدار نیستیم بلکه صادر کننده ایم.
خدای منان را شکرگذاریم که چنین فرصتی را در اختیار ما گذاشت که آنچه بر باد رفته بود ، بازگردانیم.
امید است خاطرات کوروش و داریوش و اجدادمان زنده شود و قدرت ایران و ایرانی نمایان گردد.ما با سرافرازی بیگانگان را مخاطب قرار می دهیم و با صدای بلند می گوئیم ، فریاد می زنیم
که در سایه انقلاب اسلامی و کوشش مهندسین و جوانان ایرانی همه چیزرا خود خواهیم ساخت . ما اگر کفش نداشته باشیم پای برهنه راه می رویم تا خودمان کفش بسازیم .
به آسمان نظر کرده و جای پای خود را در اوج کهکشان می یابیم .
همت ،ما را آنجایی خواهد برد که لایق آن هستیم.
به امید آن روز
پاینده ایران
محمد رضا محمدی

 

First Speech
Managing Director
Mohammad Reza Mohammadi

CEO's word:
Nobility of man is related to his thought and this thought builds his behavior.
We will leave the universe and life with memories will remain,
Memories from our thoughts and manners.
And it is so good for us to be kind and active, hearer and aware,
Calm and head – strong .Read and Repeat:
We must build and be hopeful and leave on this land as a memorial with our faith, due to make memories which man deserves.
But the fortune turned in reverse path and the history changed and Iranian experts found this opportunity to reach their worth.
From all directions, old and young, scientist and student throve and built what must be built. They made Iran, Iran.
And they showed we are Iranian and from Aryan race.
We were source of the best civilizations, and we are.
And now, we are not the best buyer, we are exporter.
We thank God, because he gave us an opportunity to revive something which had perished.
We hope the memories of Cyrus and Darius of Persia and our ancestors become alive and the power of Iran and Iranian reveal.
We call foreigner with great honors and them loudly:
Under the patronage of Islamic revolution and efforts of our young engineers, we will produce all things we need.
If we do not have shoes, we will walk with bare foot until we can build our own shoes.
We look at sky and find our footprint on the galaxies' summit.
Ambition, take us where we are worthy of.
We hope to see that day.
Long live Iran